Close

אלגוריתמים אבולוציוניים – כתב העת מור-טק

בשנת 2013 כתבתי כתבה למור-טק, גליון דו-שנתי למורים למקצועות המדעים.

הכתבה מיועדת לקהל הרחב ונותנת הצצה לאלגוריתמיים אבולוציוניים בכלל ולתחום המחקר שלי בפרט.

הכתבה התפרסמה בגיליון 8 עמוד 16, ניתן לקרוא אותו באתר או כאן.

Leave a Reply